งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบ และประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 กรกฏาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์
ผู้เข้าร่วมผู้บริหารคณะ, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 42 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 225 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 206 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 221 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 230 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 222 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 209 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 188 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 207 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 238 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 212 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 204 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 226 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 42 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th