งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบ และประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 กรกฏาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ และห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์
ผู้เข้าร่วมผู้บริหารคณะ, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ ในการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานวิชาการ ประจำปี 2552

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th