งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเตรียมงาน ''สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7''

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 มิถุนายน 2552
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย
จำนวนคน30
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 10 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 120 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 120 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 131 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 102 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 105 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 141 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 110 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 110 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 108 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 125 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 10 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th