งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ''เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช''

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 - 20 พฤษภาคม 2552
สถานที่ ห้องประชุมบุญวาทย์ ลำเพาพงศ์ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์, นักวิจัย และนักศึกษา
จำนวนคน27
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 45 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 161 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 173 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 160 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 139 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 166 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 146 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 142 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 157 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 162 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 174 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 163 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 147 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 45 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th