งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอาคารจำหน่ายผลิตภัฑณ์ทางการเกษตร

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 เมษายน 2552
สถานที่ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ผู้เข้าร่วมอดีตคณาจารย์, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
จำนวนคน50
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร "ร้าน เกษตร" ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ และมีอดีตคณาจารย์จากภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จากนั้นมีพิธีรดน้ำ ดำหัวอดีตคณาจารย์จากภาควิชาฯ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th