งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมสัมมนาวิชาการผึ้งแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่3 - 5 เมษายน 2552
สถานที่ ลานม๋วนใจ, ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย (NBAT)
จำนวนคน100
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "การประชุมสัมมนาผึ้งแห่งชาติ ครั้งที่ 7" ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย (NBAT) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการและผู้เลี้ยงผึ้ง รวมถึงเผยแพร่วิชาการ กิจการการเลี้ยงผึ้ง และผลิตภัณฑ์ผึ้งให้แก่ผู้ที่สนใจ และยังเป็นการสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผึ้ง การเลี้ยงผึ้งและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th