งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

0

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่25 ธันวาคม 2551
สถานที่ ห้องประชุมอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนคน100
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์, นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 2956 KB
ดาวน์โหลด : 390 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th