งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร (วันที่ 16 ต.ค.51)

0

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่16 ตุลาคม 2551
สถานที่ แปลงทดลองกล้วยไม้ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ผู้เข้าร่วมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
จำนวนคน4
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีเกษตร จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. เรื่อง สูตรปุ๋ยกล้วยไม้สูตรใหม่ โดยมี รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี เป็นวิทยากร ณ แปลงทดลองกล้วยไม้ สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2. เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง โดยมี น.ส.กนกวรรณ ศรีงาม เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th