งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ร้านนมเฟรชมิลค์ คณะเกษตรศาสตร์ รวมปันน้ำใจให้น้อง ณ บ้านเด็กชาย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่

0

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 สิงหาคม 2551
สถานที่ บ้านเด็กชาย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักเรียนบ้านเด็กชาย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
จำนวนคน180
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ร้านนมเฟรชมิลค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่เปรชมิลค์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ AGGIE & FRESH MILK รวมใจ ปันน้ำใจให้น้อง ณ บ้านเด็กกำพร้าที่บ้านเด็กชาย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 180 คน โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมนันทนาการ เลี้ยงอาหารและมอบนมกล่อง ให้กับน้องๆ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th