งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับรางวัล "Distinguished International Alumnus Award Presentation" จาก The University of Western Australia

0

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 สิงหาคม 2551
สถานที่ โรงแรมอมารีรินคำ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ จาก The University of Western Australia และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน20
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ได้รับรางวัล "Distinguished International Alumnus Award Presentation" จาก The University of Western Australia โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมอมารีรินคำ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th