งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมออกอากาศรายการ มองเมืองเหนือ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่17 มิถุนายน 2551
สถานที่ สถานวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เอ็นบีที (ช่อง 11 จ.เชียงใหม่)
ผู้เข้าร่วมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน1
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 3 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 162 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 207 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 167 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 3 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th