งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนทำหนังสือ 40 ปี

0

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่6 มิถุนายน 2551
สถานที่ ห้องรับรอง คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการคณะฯ และตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์
จำนวนคน4
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดทำหนังสือ 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี คุณอภินันท์ วีระพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และคุณวรรณเนตร พลภาณุมาศ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบเงินดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th