งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าศึกษาดูงานระบบ MIS ของ Back Office

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่15 พฤษภาคม 2551
สถานที่ ห้องประชุมคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน12
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบ MIS ของ Back Office ในเวลา 13.00 น.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th