งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ได้ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 แห่ง

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่23 เมษายน 2551
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้เข้าร่วมคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 แห่ง
จำนวนคน10
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ได้ให้การต้องรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ Visayas State University, Isabela State University, Raman Magsaysay Technological Universiyt, Benguet State University, Cavite State University และ Institute Development and Resource Management Philippines Council for Agriculture

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th