งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กลุ่มเกษตรกรบ้านท่ากว้าง เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ เกษตร มช.

0

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่8 เมษายน 2551
สถานที่ ณ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ คณะเกษตร ฯ มช.
ผู้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าข้าม
จำนวนคน8
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th