งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรฯ เข้าศึกษาดูงาน ม. แม่ฟ้าหลวง ก่อน มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

0

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่28 - 29 มีนาคม 2551
สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน65
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงาน ต่างสถาบัน 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 3. เพื่อให้บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างเสริมความรักความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

ภาพกิจกรรม

เอกสาร : ดาวน์โหลด 41 KB
ดาวน์โหลด : 302 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th