งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษาภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้นศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

0

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่15 มีนาคม 2551
สถานที่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลำปาง
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนคน16
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 5 (The 5th Intensive Course Program) จำนวน 16 คน เดินทางไปชมการแสดงช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2551 นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ อาทิ โรงงานผลิตกระดาษจากมูลช้าง สถานอนุบาลลูกช้าง และโรงพยาบาลช้าง

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th