งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เกษตรจัดพิธีเปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 5 (The 5th Intensive Course Program) และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน

0

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่3 มีนาคม 2551
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนคน8
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 5 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 2 - 29 มีนาคม 2551 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th