งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช
ผู้เข้าร่วมคณะครูและคณะนักเรียน จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
จำนวนคน131
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 คณะครู จำนวน 13 คน และคณะนักเรียน จำนวน 128 คน จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th