งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนและนายทหารนักเรียน
จำนวนคน35
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด และเลขานุการคณะฯ ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th