งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) คณะเกษตรศาสตร์

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่27 พฤศจิกายน 2550
สถานที่ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ผู้เข้าร่วมอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนคน6
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 10 ภาพ หน้า : | 1 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 156 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 137 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 152 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 150 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 141 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 155 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 142 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 146 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 145 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 10 ภาพ หน้า : | 1 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th