งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่6 สิงหาคม 2550
สถานที่ ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาววิไลพร ธรรมตา หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th