งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 - 5 กรกฏาคม 2550
สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์/สถานี ภายในคณะเกษตรศาสตร์
จำนวนคน200
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ทั้งหมด : 228 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

ดูภาพ
ลำดับ 1 / เปิด 291 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 2 / เปิด 304 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 3 / เปิด 312 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 4 / เปิด 309 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 5 / เปิด 287 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 6 / เปิด 257 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 7 / เปิด 268 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 8 / เปิด 288 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 9 / เปิด 249 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 10 / เปิด 284 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 11 / เปิด 309 ครั้ง

ดูภาพ
ลำดับ 12 / เปิด 266 ครั้ง
 
ทั้งหมด : 228 ภาพ หน้า : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th