ภาพประกอบคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 22 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบ ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 , วันที่ 21 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 , วันที่ 21 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดบูท Lanna Thai Coffee Hub ในงาน Unseen Lanna

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของโครงการ Lanna Thai Coffee Hub โดยมี ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ งาน Unseen Lanna ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ในงาน "Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี" จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดชิมกาแฟ การเปิดตัวแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ พบปะผู้ปลูกกาแฟจากแหล่งปลูกกาแฟชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมทั้งร่วมฟังการเสวนาและสาระความรู้ต่างๆ ที่คอกาแฟไม่ควรพลาด โดยการจัดแสดงนิทรรศการของโครงการ Lanna Thai Coffee Hub จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 24 กันยายนนี้ เวลา 10.00-20.00 น. ในงาน Unseen Lanna ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ , วันที่ 15 - 24 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบรองคณบดี ร่วมพิธีเปิดงานเนื่องในวันโอโซนโลก

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "เอสเอฟแจกกล้า...สร้างโอโซน 2017" เนื่องในวันโอโซนโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีนีมาร์ สาขาเมญ่าเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แจกกล้าไม้ต้นยางนา จำนวน 500 ต้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของชั้นโอโซน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยในงานมี คุณยุทธนา แก้วภักดี ผู้จัดโครงการฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 , วันที่ 15 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 8

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าวฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ รายงานความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ , วันที่ 13 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้พิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยายานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวาระอื่นๆ , วันที่ 13 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสังเกตการณ์โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าตรวจสังเกตการณ์โครงการกิจกรรมจัดตั้งห้องปฎิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร โดยมี อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงการดำเนินงานของโครงการและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 12 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบบรรยายหัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 9.00-10.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ การทำวิจัยในระดับปริญญาโท รวมถึงการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดยมี นายชิงชัย ชัยศิริ ศิษย์เก่าสาขาวิชาโรคพืช (AGGIE รุ่น 44) ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย Huazhong Agricultural University ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก เป็นผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสาขากีฏวิทยาฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 11 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 "ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย... สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี" รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่วัดพระพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันร่วมกิจกรรมจำนวน 2,300 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง , วันที่ 9 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบร่วมงานโครงการพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานโครงการมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และการขอบคุณต่อท่านที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย และมีในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 14 ท่าน ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 8 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม

ภาพประกอบสัมมนาบุคลากร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เรื่อง "แนวทาง ในการปฎิบัติงานในยุคปัจจุบัน" เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางการปฎิบัติงานของภาควิชารวมถึงได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อคิดเพื่อนำไปพัฒนาภาควิชาในอนาคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันที่ 7 กันยายน 2560

ชมภาพเพิ่มเติม