งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน สิงหาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
  
1
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
  สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการ Double Degree Drogram โดยโปรแกรม Skype
2
  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมซื้อผลผลิตลำไยในงาน "กาดนัดลำไย"
  มตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร
3
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
4
  เสวนาคณาจารย์เพื่อเตรียมเสนอขอ ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.
  อบรม เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
5
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ Lanna Thai Coffee Hub
6
7
  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
  คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบาริสต้า (Barista) จังหวัดลำพูน
8
  พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560
9
  ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2560
  ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 6/2560)
10
11
  แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
12
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
13
14
15
  "ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2560
  พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
16
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560
  ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2560
17
  งานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
  งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2560
18
  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
  ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ คณะผู้ประกอบการของมณฑลยูนาน (Yunnan Enterprise)
19
20
21
22
  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ CMU e-document
  ผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกรายการข่าวสถานี We TV
23
  อบรม “มาตรฐาน GAP เบื้องต้น สำหรับกาแฟ” ใน 3 พื้นที่ปลูกกาแฟ
  ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
24
  งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
  จัดบูทกิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร และตรวจเลือดให้กับผู้บริโภค
25
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการภูมิทัศน์”
26
  พิธีเปิดโครงการ Re-inventing Japan Project in AY 2017
27
28
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 1)
  พิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่อง UV-Vis NIR Spectrophotometer
29
   ศึกษาดูงานธุรกิจกาแฟครบวงจร Coffee Lanna Start up
30
  พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
31
  โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560
  คณะผู้บริหารให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก USTC สาธารณรัฐประชาชนจีน
  เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน สิงหาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th