งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน สิงหาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
1
  ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น
2
  โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
3
4
  โครงการ "เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559"
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด
5
  ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
6
7
8
9
  คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี
10
  ประชุมพบปะคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของคณะในอีก 4 ปี ข้างหน้า
  ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Free University of Bozen-Balzano ประเทศอิตาลี
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2559
11
  ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัย
12
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13
14
15
  โครงการ "ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีทำบุญครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2559
16
  พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2559
17
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day 2016)
  นักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
18
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
19
  งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2559
20
21
22
  ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากสาธารณรัฐจีน
  นักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะรองอธิการบดี มช.
23
24
  แสดงความยินดีงานครบรอบวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารสนเทศด้านวิเทศสัมพันธ์
25
26
  แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 52 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
28
29
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1
30
  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์
31
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมุทิตาจิต ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
   
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน สิงหาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th