งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน สิงหาคม 2558 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
1
2
3
  ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13
  พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
  โครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
4
5
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
6
  โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนานักส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคปัจจุบัน
7
8
  อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การปลูกผักสวนครัวระบบผสมผสาน
9
10
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรเกษตรที่สูง
11
  นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 'คืนผืนป่าให้ยืนยง ถวายแด่องค์ราชินี'
12
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13
  โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2558
14
  พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2558
15
16
  เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558
17
18
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558
19
  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
  การปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ประจำปีการศึกษา 2558
20
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัย
21
  งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2558
22
23
24
25
26
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ
  มอบเงินทำบุญครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2558
27
  มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชน มช. ในวาระครบรอบ 10 ปี
  บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด มอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ มูลค่ากว่า 200,000 บาท
28
  แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
29
30
31
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1
     
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน สิงหาคม 2558 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th