งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
1
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ''อาหารโคนม TMR ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง ปฏิบัติเป็น''
2
3
  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์
  พิธีทำบุญงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 49 ปี : Suksa's Success Stories
  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
4
5
  พิธีทำบุญครบรอบ 35 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สัมมนา เรื่อง ''การพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Agriculture''
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
6
  สัมมนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
7
8
9
10
11
12
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 5/2560)
13
  ศึกษาดูงานธุรกิจกาแฟครบวงจร Coffee Lanna Start up
14
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์''
  ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
15
16
17
  อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน'' (โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา )
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560
  อบรมการจัดการบริหารธุรกิจกาแฟเบื้องต้น (Coffee Shop Management)
18
  การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560
  การจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559
19
  การประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
20
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมจัดบูธ Lanna Thai Coffee Hubงาน ICAS ครั้งที่ 10
  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  กิจกรรมการศึกษาดูงานธุรกิจกาแฟครบวงจร ครั้งที่ 2 ''Coffee Lanna Start up''
21
  2017 Summer Exchange Program
22
23
  โครงการดอยสวยด้วยพฤกษา
24
  ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2560
  ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
25
26
27
  วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
28
  โครงการ Pre-college Program: ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
  ''กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ'' เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา
  นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของผักไมโครกรีน
29
  Lanna Thai Coffee Hub จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา (Lanna Coffee Branding Model : Roadmap and Practices)
  นักวิจัยโครงการผักไมโครกรีน และเกษตรกรบ้านแพมบก เข้าพบผู้ประกอบการรีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง ใน อ.ปาย
  การยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา
  อบรม หัวข้อ "การจัดการกลุ่มและการทำบัญชีต้นทุนการผลิตกาแฟวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟดอยแจ๋ม”
30
31
  โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
  ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 60 ประจำปีการศึกษา 2560
   “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าของกลุ่ม (หอมแดง)”
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์"
  “การพัฒนาคุณภาพกาแฟและระบบรับรองการผลผลิตที่เกี่ยวกับกาแฟ”
     
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th