งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
1
  คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการ เลขานุการคณะะฯ พบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว
2
3
4
  พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
  แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
5
  คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญครบรอบ 34 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)
6
7
8
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก NCHU สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
9
10
11
  พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
12
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2
13
  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่4/2559
  พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
14
  การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา
15
  พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
  หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.
16
17
18
19
20
  กิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 14
21
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559
22
23
  สอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรและโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
24
25
26
27
  การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2559
  ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา
28
  วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
29
  การอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ”
30
  โครงการ Pre-college Program ด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
31
      
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th