งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน เมษายน 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
1
2
3
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559
  พิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง
4
5
  ผลตัดสินการแข่งขันลาบพื้นเมือง ในงานกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง
  อบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการทำงาน
6
7
  โครงการอนุรักษ์และร่วมเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาล้านนา(การตัดตุง)
8
9
10
11
12
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เปิดห้องพิพิธภัณฑ์แมลงต้อนรับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์
13
   คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
14
15
16
17
18
  สรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ และดำหัวหน้าหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
19
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
20
21
  ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
22
23
24
25
  กิจกรรมปล่อยปลา ภายในอ่างเก็บน้ำศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
26
  การนำเสนอผลการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 2/2559
  มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท
27
  พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 41 สอ.มช.
28
  พิธีดำหัวอดีตคณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
  คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
29
30
      
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน เมษายน 2560 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th