งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

   ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม - คณะเกษตรศาสตร์ (ทุกกิจกรรม)

ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน ตุลาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
      
1
2
3
  พิธีส่งมอบงานและต้อนรับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ท่านใหม่
  สโมสรโรตารี มอบทุนการศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 120,000 บาท
4
5
6
  มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ท่านใหม่
7
8
9
10
  บริษัท EAST-WEST SEED เข้าพบคณบดี
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ เข้าพบคณบดี
11
  พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 49 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12
  ผู้บริหารนำเสนอวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการบริหารงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2559
13
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ (Advanced Study in Economics) คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
14
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
15
16
17
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
18
19
  ศึกษาดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ ไทย-จีน (ครก.) สมัยที่ 21
  ช่อง 7 สัมภาษณ์ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559
20
  ต้อนรับอาคันตุกะจาก KAGAWA UNIVERSITY
  หารือและนำเสนอกรอบนโยบายทุนวิจัยฝ่ายเกษตรของพวอ. และ สกว.
21
22
23
24
25
  บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางงานวิจัยทางการเกษตรตามทิศทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 และ นโยบาย Thailand 4.0
26
  การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
27
  หารือความร่วมมือทางวิชาการกับBogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย
28
  คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมสมทบทุนวันสถาปนา ปีที่ 57 คณะแพทยศาสตร์ มช.
29
30
31
  พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2559
     
ปีก่อน เดือนก่อน ปฏิทินเดือน ตุลาคม 2559 เดือนต่อไป ปีต่อไป
ขึ้นบน
ประชุมปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทำนุบำรุงศิลปะ
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
การประชุม
การดูงาน
ทุกกิจกรรม
วันหยุดประจำปี

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th