งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2558
29 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558
25 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558

เมษายน  2558
22 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558

มีนาคม  2558
18 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
11 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558
11 : การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2558

กุมภาพันธ์  2558
19 : การประชุมกลุ่มคลัสเตอร์มูลค่าเพิ่มของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2558
18 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558
12 : หารือการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyoto Sangyo University
5 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง งานบริหารงานบุคคลและงานสารบรรณ

มกราคม  2558
28 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
28 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 51 และทอดผ้าป่าสามัคคีฯ
27 : หารือการจัดประชุม ISSCT 2016 Congress จ.เชียงใหม่

ธันวาคม  2557
25 : ประชุมคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
24 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
24 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 10/2557)
23 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2557
22 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 / 2557
16 : หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และ บริษัท มอนซานโต้ ประเทศไทย จำกัด
9 : การประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนธันวาคม 2557

พฤศจิกายน  2557
26 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 9/2557)
19 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2557
17 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการนานาชาติ (AsiaHiLand)
11 : การประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
10 : ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
5 : ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

ตุลาคม  2557
31 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 และลงนามความร่วมมือระหว่าง (MOU) ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว
29 : ประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
22 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
22 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 8/2557)
15 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2557
14 : การประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม 2557
6 : ประชุมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558
1 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก 50 ปี เกษตรศาสตร์ มช. ครั้งที่ 2/2557

กันยายน  2557
29 : ประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2557
24 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2557
9 : การประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนกันยายน 2557
2 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย (วาระพิเศษ)
1 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

สิงหาคม  2557
29 : ประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
29 : กลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
27 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 6/2557)
27 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
27 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 / 2557
20 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557
19 : การประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนสิงหาคม 2557
6 : ประชุมหารือโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557
4 : ประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : ก้าวย่างบนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก
1 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557

กรกฏาคม  2557
31 : ประชุมคณะกรรมการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2557)
29 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติฯ 12 สิงหา มหาราชินี
29 : ประชุมหน่วยงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2557
28 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557
25 : ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1
25 : การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 57 ประจำปีการศึกษา 2557
23 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
23 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (ครั้งที่ 5/2557)
16 : สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 เรื่อง ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปีข้างหน้า
8 : การประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
7 : ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document)
2 : ประชุมคณะกรรมการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2557)
1 : การประชุมคณะกรรมปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2557

มิถุนายน  2557
30 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document)
25 : ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายการใช้พื้นที่และโรงปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
25 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน e-salary
25 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
23 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2557
20 : ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/ 2557
18 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557
17 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ยานพาหนะ จราจร รักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด ครั้งที่ 1/2557
12 : การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการเพื่อขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
10 : การประชุมหัวหน้างาน ประจำเดือนมิถุนายน 2557
9 : ประชุมคณะกรรมการงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 7 (ฝ่ายนันทนาการและบันเทิง ครั้งที่ 1/2557)
6 : ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 1/2557
4 : ประชุม หารือ จัดทำข้อเสนอโครงการ ด้านเกษตรและอาหาร

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th