งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2554
25 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 5/2554
23 : ประชุมระดมความคิดเห็นเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

มีนาคม  2554
22 : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) พบปะนักวิจัย
10 : ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยในอนาคตของคณะเกษตรศาสตร์
8 : การสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
1 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์

มกราคม  2554
6 : การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ธันวาคม  2553
4 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุม IPAAE Wrap-up Meeting

ตุลาคม  2553
19 : การประชุมคณะกรรมการองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำคณะเกษตรศาสตร์
15 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์
15 : นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเข้าพบคณบดี
6 : การชี้แจงการกรอกรายละเอียด TOR และ JA

กันยายน  2553
15 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์
10 : การประชุมโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ฯ
7 : การประชุมลดความเสี่ยงการจัดการการเงิน
6 : การประชุมคณะกรรมการจัดทำ Balanced Scorecard ครั้งที่ 1/ 2553

สิงหาคม  2553
27 : การเจรจาความร่วมมือทางวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
26 : คณะเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน สภากาแฟ ครั้งที่ 11

กรกฏาคม  2553
21 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 / 2553

มิถุนายน  2553
24 : การประมูล e-Auction
24 : คณะเกษตรศาสตร์ ทำ e-Auction
11 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 / 2553
9 : การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th