งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2553
19 : การประชุมเครือข่ายกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ
6 : ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 5/2553

เมษายน  2553
28 : การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
20 : ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 4/2553

มีนาคม  2553
26 : การประชุมสภาคณบดี สาขาการเกษตร
8 : ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 3/2553

กุมภาพันธ์  2553
17 : ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 2/2553

มกราคม  2553
13 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
13 : ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 1/2553

ธันวาคม  2552
23 : การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน วันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
16 : ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 10/2552
14 : การประชุม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (National Research Universities)

พฤศจิกายน  2552
20 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนัข และไก่พื้นเมือง
20 : การประชุมคณะกรรมการดำเนิน งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่9/2552
12 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน
6 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 ครั้งที่7/2552

ตุลาคม  2552
29 : การประชุมฝ่ายการประกวดไก่พื้นเมือง
21 : การประชุมฝ่ายพิธีการ ต้อนรับฯ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
16 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2552
16 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
14 : การประชุมฝ่ายนิทรรศการองค์กรอิสระฯ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
13 : การประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
12 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่2/2552
9 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่8/2552

กันยายน  2552
18 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
18 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5/2552
16 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่7/2552
14 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นพยานลงนามข้อตกลงความมือร่วมมือฯ
1 : การประชุมหารือ ''การจัดแสดงมุทิตาจิต อำลาชีวิตราชการ''

สิงหาคม  2552
26 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 6/2552
14 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2552
1 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กรกฏาคม  2552
31 : University of Georgia เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
30 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดคณะ สำนักหอสมุด มช.
29 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/52
29 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2552
17 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 ครั้งที่3/2552
16 : CP ดูความคืบหน้า งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
15 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่5/2552
10 : คณะเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับระบบ e-office ในงานสารบรรณ

มิถุนายน  2552
19 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 ครั้งที่ 2
19 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 ครั้งที่2/2552
17 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่4/2552
11 : การประชุมฝ่ายอบรมวิชาชีพระยะสั้น งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
10 : การประชุมเตรียมงาน ''สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7''

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th