งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2552
21 : การประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ตามโครงสร้างใหม่
18 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 6 ครั้งที่1/2552
18 : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่3/2552
18 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ''งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6''
15 : คณะเกษตรศาสตร์ ระดมความคิดด้าน KM

เมษายน  2552
9 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ''งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6''
9 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552
1 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 2/2552
1 : คณะเกษตรศาสตร์ รับมอบตู้ฟักไข่นกกระจอกเทศ จาก บริษัท CP

มีนาคม  2552
13 : การประชุม "การบริหารจัดการผลิตส้มปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค"
9 : การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 1/2552

กุมภาพันธ์  2552
26 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ
10 : การประชุมชี้แจงโครงสร้างใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์
1 : ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

มกราคม  2552
29 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2551
26 : การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการกรอกภาระงาน (TOR) บนฐานข้อมูล CMU-MIS
7 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552

ธันวาคม  2551
3 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2551

พฤศจิกายน  2551
21 : คณาจารย์จาก Kyoto University เข้าเยี่ยมคารวะ
14 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2551
13 : อธิการบดี มช. ชี้แจงนโยบายให้คณะเกษตรศาสตร์
11 : ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เข้าสัมภาษณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ตุลาคม  2551
13 : ประชุมเตรียมงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 26
10 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2551
1 : คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับและประชุมร่วมกับ Kyushu University

กันยายน  2551
30 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2551
30 : ประชุมกรรมการคณะเกษตรศาสตร์ วาระพิเศษ

กรกฏาคม  2551
30 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2551
2 : การประชุมกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2551

มิถุนายน  2551
27 : ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร ของคณะเกษตรศาสตร์
9 : คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พบปะบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th