งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2550
25 : แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ของโครงการ IRPUS จำนวน 1,000 ทุน
25 : ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์
23 : ประชุมคณะบดี
18 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
16 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
10 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
8 : ประชุมคณะบดี

เมษายน  2550
24 : ประชุมคณะบดี
21 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
5 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
4 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
3 : ประชุมคณะบดี

มีนาคม  2550
19 : ประชุมคณะบดี
17 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
16 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
8 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
6 : ประชุมคณะบดี
2 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

กุมภาพันธ์  2550
22 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
20 : ประชุมคณะบดี
17 : ประชุมสภามหาวิทยาลัย
16 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
8 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
6 : ประชุมคณะบดี
2 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ

มกราคม  2550
25 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
23 : ประชุมคณะบดี
19 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
12 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ
11 : ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
9 : ประชุมคณะบดี

ธันวาคม  2549
29 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2549

พฤศจิกายน  2549
24 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2549

ตุลาคม  2549
20 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2549

กันยายน  2549
29 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2549

สิงหาคม  2549
25 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2549

กรกฏาคม  2549
28 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2549
19 : ประชุม กก. "วันวิชาการ มช."

มิถุนายน  2549
30 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2549
29 : โครงการสัมมนากลุ่มสาขาวิจัย-ระบบบริหารงานวิจัย
28 : ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 5/2549

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th