งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุม

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2549
24 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2549
4 : ประชุมกรรมการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
4 : การแก้ไขและพัฒนาเว็บวิจัยและบริการวิชาการ
3 : โครงการพัฒนาบุคลากร "ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"

เมษายน  2549
27 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2549
5 : กรรมการบริหารงานวิจัย

มีนาคม  2549
17 : สัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549 เรื่อง การเตรียมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
16 : การประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2549
13 : การประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์/งานบริการวิชาการ ครั้งที่ 4/2549
10 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2549
5 : ประชุมนานาชาติเรื่อง การพัฒนาเกษตรที่สูง

กุมภาพันธ์  2549
24 : ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2549

มกราคม  2549
27 : ประชุมกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2549

ธันวาคม  2548
30 : การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2548

พฤศจิกายน  2548
25 : การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 11/2548

ตุลาคม  2548
17 : ประชุมกรรมการคณะฯ
14 : ประชุมเกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 1

กันยายน  2548
30 : การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2548

สิงหาคม  2548
26 : การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2548

มิถุนายน  2548
24 : การประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2548

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th