งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2554
19 : การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในคณะฯ
9 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลินิกการประกันคุณภาพการศึกษา

มีนาคม  2554
30 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน ระดับคณะ

มกราคม  2554
21 : การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45

กันยายน  2553
21 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง Bioinformatic
3 : การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สิงหาคม  2553
18 : การบรรยายพิเศษ เรื่อง Characterizing of Protein Involved in Insect Odorant Perception
10 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รับทุนการศึกษา บ.บริดจ์สโตน

มิถุนายน  2553
29 : การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th