งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2559
14 : อบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2559

เมษายน  2559
21 : คณาจารย์และนักวิจัยคณะเกษตร มช. คว้า 2 รางวัล จากงาน 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 ณ สมาพันธรัฐสวิส

มีนาคม  2559
25 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai Sakura Planting Project Workshop
23 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

กุมภาพันธ์  2559
13 : สรุปผลการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 และกิจกรรมปลูกต้นซากุระ ณ สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ

พฤศจิกายน  2558
25 : ประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National Horticultural Congress)

กันยายน  2558
3 : พิธีเปิดการเสวนา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์

มิถุนายน  2558
22 : พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ Does Climate Change Move you?
11 : ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทศพล มูลมณี ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award)

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th