งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2555
25 : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Facilitating learning process for 21st Century Skill: Lessons Learnt for Professor Dr.Larry E.Miller
16 : พิธีเปิด...การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555

เมษายน  2555
18 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Uplands 2012

มีนาคม  2555
21 : บุคลากรคณะฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการจัดการ เรื่อง Competency กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

พฤศจิกายน  2554
24 : งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 วิถีวิจัย: สู่การพัฒนาและรับใช้สังคม

ตุลาคม  2554
21 : บ.มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ANGC 2011

กันยายน  2554
1 : การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับถั่วเหลืองเมล็ดและกากถั่วเหลือง

กรกฏาคม  2554
27 : วันธาตุอาหารสังกะสี

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th