งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสัมมนาวิชาการ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

พฤษภาคม  2553
29 : การประชุมเสวนาด้านธุรกิจเกษตร
26 : การสัมมนาวิชาการ
22 : พิธีปิดการอบรมวิชาการนานาชาติ
14 : การสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
12 : การอบรม "พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550"
3 : โครงการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
2 : การอบรมหลักสูตร

เมษายน  2553
28 : การบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย"

มีนาคม  2553
16 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการพัฒนาองค์กร”

ธันวาคม  2552
1 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ทำนาอย่างไรให้เหลือเก็บ

กันยายน  2552
26 : สัมมนาววิชาการ ณ Niigata University
7 : การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย

สิงหาคม  2552
24 : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร จัดสัมมนาพิเศษ

กรกฏาคม  2552
24 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ขั้นตอนที่2''
15 : การสัมมนา ''การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้คุณภาพดี''

มิถุนายน  2552
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา ''แนวทางการวางแผนเศรษฐกิจ สังคม ระดับท้องถิ่น''
19 : พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ
12 : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดการบรรยายพิเศษ
9 : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร จัดการฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th