งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2559
20 : โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
16 : นศ.เกษตร มช. จิตอาสากว่า 30 คน ร่วมซ่อมแซมท่อน้ำของสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หลัง (Site B) จากเหตุการณ์ไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เมษายน  2559
25 : ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
4 : ค่ายสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาสาเกษตรพัฒนาชนบท

มีนาคม  2559
30 : พิธีปิดการสัมมนาและปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program)
21 : โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
14 : โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
3 : พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 (The 12th Intensive Course Program)

กุมภาพันธ์  2559
15 : นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เข้าร่วมการแข่งขันในงานโคนมแห่งชาติประจำปี 2559
15 : โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2558

มกราคม  2559
23 : พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 50
11 : เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558

ธันวาคม  2558
28 : พิธีปิดงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
24 : พิธีเปิดงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (National Agriculture Student Activity)

พฤศจิกายน  2558
23 : บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันในงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 33
23 : เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2558
18 : พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
9 : โครงการ "บัณฑิตสัมพันธ์ ประจำปี2558"
4 : หน่วยงานภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงานประเพณีสี่จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
4 : กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าแนะนำบริษัทและสมัครงาน

ตุลาคม  2558
28 : การประชุมเตรียมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33
19 : ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ออกค่ายสร้างฝายชะลอน้ำ
2 : บ. เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินสนับสนุนงาน 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จำนวน 50,000 บาท

กันยายน  2558
30 : พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
28 : งานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร มช.
21 : ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 7 มอบทุนการศึกษา 120,000 บาท
21 : โครงการผูกสายใยพี่น้องเกษตร 58
14 : คณบดีและคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ประสบอุบัติเหตุวันรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2558
14 : ประเพณีนำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2558
11 : ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
7 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2
3 : โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2558

สิงหาคม  2558
31 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1
21 : งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2558
20 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
16 : เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2558
14 : พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2558
13 : โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2558
6 : โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
3 : ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 13

กรกฏาคม  2558
23 : วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
20 : ประเพณีร้บน้องรถไฟ ปี 2558
13 : พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี2558
7 : ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 25,200 บาท

มิถุนายน  2558
30 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่1/2558

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th