งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2558
20 : การสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
20 : พิธีมอบหัวเข็มขัด ประจำปีการศึกษา 2557

เมษายน  2558
30 : โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ
20 : โครงการวันปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

มีนาคม  2558
30 : โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
23 : โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล
23 : กิจกรรมแม่เหียะสัมพันธ์ ประจำปี 2557
9 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานทุนการศึกษา)

กุมภาพันธ์  2558
23 : โคงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1 : นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้รับรางวัลที่ 1 กองเชียร์ยอดเยี่ยม และ รางวัลที่ 3 การนำเสนอแนวคิด ในงานโคนมแห่งชาติประจำปี 2558

มกราคม  2558
20 : พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 49
19 : บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มช. ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49
19 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
12 : การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับมัธยมศึกษา
9 : การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ

ธันวาคม  2557
29 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 32 "เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
17 : คณะเกษตรศาสตร์ร่วมไว้อาลัยแด่นายกิตติพงศ์ แก้วบุญเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชสวน

พฤศจิกายน  2557
24 : โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2557
20 : พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
17 : เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557

ตุลาคม  2557
20 : งานราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร มช.
10 : พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557

กันยายน  2557
15 : ประเพณีนำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2557
8 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
1 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

สิงหาคม  2557
28 : โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2557
27 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า
22 : งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2557
14 : พิธีมอบเนคไท ใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2557
13 : ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ
8 : โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
4 : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

กรกฏาคม  2557
28 : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
25 : พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
22 : ประเพณีรับน้องรถไฟย้อนยุค 50ปี มช.
9 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า ครั้งที่ 2/2557

มิถุนายน  2557
25 : สโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
9 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th