งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2557
26 : โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12
12 : โครงการต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและพัฒนารับใช้สังคม

มีนาคม  2557
17 : นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เข้ารับการฝึกงานในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
16 : พิธีรับมอบบ้าน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
10 : Orientation Day of SAIWAM Program 2014
7 : โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
4 : คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 100,000 บาท
3 : พิธีมอบหัวเข็มขัด ประจำปีการศึกษา 2556

กุมภาพันธ์  2557
25 : พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา 47 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 50 ปี เกษตร มช. ประจำปี 2557
17 : ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556
13 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
12 : พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาต้นแบบคนทำดี มีจิตสาธารณะ
11 : บริษัท มอนซานโต้ ประเทศไทย จำกัด แนะนำการดำเนินงานและรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงาน
3 : โครงการอบรมผู้นำองค์กรนักศึกษา

มกราคม  2557
24 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48
20 : บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มช. ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48
20 : พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 48
13 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล

ธันวาคม  2556
12 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พฤศจิกายน  2556
25 : โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2556
14 : การอบรม "เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ"

ตุลาคม  2556
11 : โครงการอาสาพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ
8 : โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 7
1 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

กันยายน  2556
30 : พิธีมอบประกาศนียบัตร และ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา เบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2556
27 : โครงการจิตอาสาพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9
11 : พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
11 : สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดอบรม เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง”
7 : โครงการเกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2556
7 : โครงการนักศึกษาต้นแบบแห่งความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธาราณะรับใช้สังคม
3 : ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”
1 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 2

สิงหาคม  2556
25 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ KUBOTA Smart Farmer Camp 2013
24 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 1
20 : มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดี
17 : งานเฟรซชี่ไนท์ ประจำปีการศึกษา 2556
10 : โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ 2556

กรกฏาคม  2556
26 : พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตนระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2556
6 : ประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2556

มิถุนายน  2556
27 : โครงการสานสัมพันธ์กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
22 : การสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
19 : การพัฒนาทักษะนักศึกษาในการปลูกและดูแลรักษาพืชไร่
15 : โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
13 : งานวันพร ประจำปี 2556
13 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
7 : พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th