งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2556
31 : โครงการรับน้องปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2556
30 : พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
23 : ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2556
20 : โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 11
17 : Prof. Dr.Hatcho มอบเงินสนับสนุนโครงการ Sakura Project จำนวน 100,135 บาท
7 : โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาเก่า

เมษายน  2556
4 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

มีนาคม  2556
30 : พิธีรับมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ของโครงการฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ให้แก่หน่วยวิจัยและพัฒนาที่สูงป่าเกี๊ยะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (สปป.ลาว)
29 : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (สปป.ลาว)
13 : โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
13 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาหลักสูตรเกษตรยั่งยืน และการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (SAIWAM)
11 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านงานบริหารสโมสรนักศึกษา
8 : พิธีมอบหัวเข็มขัด ประจำปีการศึกษา 2555

กุมภาพันธ์  2556
18 : ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555
16 : โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน
4 : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

มกราคม  2556
31 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในศตวรรษที่ 21
30 : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555
28 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและมารยาทการเข้าสู่สังคมระดับสากล
27 : นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้รับรางวัลผลการแข่งขันนำเสนอความคิด หัวข้อ รวมพลังอุตสาหกรรมโคนมของไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
24 : ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47
23 : พิธีแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47
21 : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมและติดตามการศึกษาของนักศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
21 : การฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

ธันวาคม  2555
20 : นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะชีวิต เพื่อพิชิตความสำเร็จระดับสากล
17 : ดร.ธัญญา คันธา มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 : โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30
1 : โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ

พฤศจิกายน  2555
17 : นักศึกษา ป.โท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช รับเกียรติบัตรผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมฯ
17 : โครงการอบรมพัฒนาผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
15 : เครือซันกรุ๊ป แนะนำบริษัทและรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงาน
7 : พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

ตุลาคม  2555
31 : นักศึกษาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานสหกิจศึกษา
24 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 7 มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์

กันยายน  2555
8 : งานเลี้ยงอำลา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
8 : นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ออกค่ายอาสาพัฒนาลุ่มน้ำแม่อาว

สิงหาคม  2555
22 : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
15 : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมและติดตามการศึกษาของนักศึกษาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
14 : Agriculture High Society Freshy Party Night 2012

กรกฏาคม  2555
21 : สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการ ผูกสายใยพี่น้องเกษตร 55
14 : คณะเกษตรศาสตร์ สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2555
13 : สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มอบเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2555
6 : โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับศาลเยาวชนและครอบครัว

มิถุนายน  2555
27 : โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านการผลิตสัตว์
16 : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
11 : โครงการเกษตรบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2555
8 : โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สหกิจศึกษา ประจำปี 2555
7 : โครงการนำเสนอผลงานการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555
6 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
4 : โครงการรับน้องใหม่ปลอดเหล้า เข้าศาสนสถาน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th