งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2552
27 : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
26 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2552
14 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

เมษายน  2552
24 : คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

มีนาคม  2552
2 : อาจารย์จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยและทุนการศึกษา

กุมภาพันธ์  2552
27 : โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
10 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

มกราคม  2552
25 : โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน
21 : ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 41
19 : การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552
8 : การประเมินและเยี่ยมชมโครงงาน IRPUS 2551 ของสำนักงานโครงการ IRPUS สาขา 3 (เชียงใหม่)

ธันวาคม  2551
19 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร
4 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พฤศจิกายน  2551
15 : อบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์

ตุลาคม  2551
24 : การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์"
13 : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาภาคี 4 จอบครั้งที่ 6
6 : ฝึกงานนักศึกษา ปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์

สิงหาคม  2551
15 : โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

กรกฏาคม  2551
2 : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาโครงการยุวทูตเกษตร รุ่นที่ 1

มิถุนายน  2551
21 : โครงการ "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย"
2 : โครงงานการจัดกิจกรรมห้องเชียร์
2 : พิธีมอบไท-ใส่เข็ม ประจำปี 2551
1 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2551

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th