งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

มีนาคม  2549
7 : โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549

กุมภาพันธ์  2549
11 : โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2 : การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มกราคม  2549
30 : พิธีฌาปนกิจศพนักศึกษาภาควิชากีฏวิทยา
23 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๔๐
17 : งานสัปดาห์สาขาวิชาเอก
8 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
7 : โครงการเทคนิคการสัมภาษณ์และสมัครงาน

พฤศจิกายน  2548
28 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 23

กันยายน  2548
10 : โครงการอบรมภาวะการเป็นผู้นำ
9 : โครงการแนะนำระบบเครือข่ายอินเตอร์เนท และทำความรู้จักระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

สิงหาคม  2548
27 : โครงการอบรมการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอผลงาน
12 : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

กรกฏาคม  2548
2 : รับน้องขึ้นดอย

มิถุนายน  2548
18 : โครงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
16 : โครงงานไหว้ครู-วันพร
1 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th