งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2547
27 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

เมษายน  2547
24 : ทำบุญสโมสรฯ47

มีนาคม  2547
19 : โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาครั้งที่ 1

กุมภาพันธ์  2547
17 : สอบไล่
7 : งานเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (บายเนียร์)
7 : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
4 : ตอบคำถามงานเกษตร

มกราคม  2547
29 : พิธีมอบหัวเข็มขัดเกษตร รุ่น 40
27 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓๘
19 : สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก

ธันวาคม  2546
26 : โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์

พฤศจิกายน  2546
28 : งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 21
15 : การพัฒนานักศึกษา
8 : โครงการฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอผลงาน

ตุลาคม  2546
30 : พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2546 ดร.นุชนารถ จงเลขา
25 : โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
20 : ค่ายพัฒนาผู้นำนิสิตนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ค่ายผู้นำ 4 จอบ) ครั้งที่ 1
11 : โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบทในเครือนักศักษาเกษตรทั่วประเทศ (ค่ายอาสา 4 จอบ) ครั้งที่ 1

สิงหาคม  2546
8 : การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่

กรกฏาคม  2546
19 : FreshyNight
12 : รับน้องในไร่
5 : รับน้องขึ้นดอย

มิถุนายน  2546
28 : aggie-nurse
28 : เปิดโลกกิจกรรม
21 : เกษตรบำเพ็ญ
14 : การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
12 : ไหว้ครู-วันพร
7 : เรารักเกษตร
2 : เปิดห้องเชียร์ มอบเข็ม-ไทด์
1 : รับน้องลอดเกวียน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th