งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2546
30 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
27 : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

มีนาคม  2546
23 : อบรมภาวะผู้นำ

กุมภาพันธ์  2546
15 : การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

มกราคม  2546
31 : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
31 : งานเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4
22 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓๗

พฤศจิกายน  2545
30 : งานประเพณี 4 จอบ
23 : Sport Day

ตุลาคม  2545
26 : แม่เหียะสัมพันธ์

สิงหาคม  2545
9 : อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา

กรกฏาคม  2545
27 : เปิดโลกกิจกรรม
20 : Freshy Night
13 : ผูกสายใยน้องพี่เกษตร
6 : รับน้องขึ้นดอย

มิถุนายน  2545
29 : เกษตรบำเพ็ญ
22 : แม่เหียะบำเพ็ญ
15 : สัมมนาสโมสรนักศึกษาฯ
13 : ไหว้ครู-วันพร
8 : เรารักเกษตร
3 : ผูกไทด์-ใส่เข็ม
2 : รับน้องลอดเกวียน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th