งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |

พฤษภาคม  2545
29 : ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่
26 : การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
16 : กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

กุมภาพันธ์  2545
9 : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

มกราคม  2545
26 : งานเลี้ยงอำลานักศึกษชั้นปีที่ 4

พฤศจิกายน  2544
24 : Sport Day
9 : อบรมภาวะผู้นำ
1 : งานประเพณี 4 จอบ

กันยายน  2544
1 : อบรมการพูดในที่ชุมชน

สิงหาคม  2544
11 : อบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา

กรกฏาคม  2544
21 : Freshy Night
14 : ผูกสายใยน้องพี่เกษตร
7 : รับน้องขึ้นดอย

มิถุนายน  2544
23 : เรารักเกษตร
16 : การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
14 : ไหว้ครู-วันพร
9 : เปิดโลกกิจกรรม
4 : ผูกไทด์-ใส่เข็ม
3 : รับน้องลอดเกวียน

ปีการศึกษา   | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 |


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th